ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thần Dạ 121

 • Tác giả: Thần Dạ 121
  Võng Du Chi Hắc Ám Đạo Sĩ
  1 theo dõi | 559 Chương
  Tác giả: Thần Dạ 121
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Mỗi lần từ trong bóng tối tỉnh lại, Tô Nham làm chuyện thứ nhất chính là phân biệt chính mình là thân ở trong trò chơi vẫn là tại trong hiện thực... Tô Nham theo không nghĩ tới thực sự một cái trò chơi có thể đem trò chơi kỹ năng đưa đến sự thật chính giữa. C... Đọc truyện