ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thần Khái

 • Tác giả: Thần Khái
  Hero Academia Mạnh Nhất Kousei
  3 theo dõi | 473 Chương
  Tác giả: Thần Khái
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Hero Academia mạnh nhất kosei giới thiệu tóm tắt: Ở này hắc ám cùng quang minh tranh đấu không ngớt thế giới, One·For·All cùng All·for·One hiện thế niên đại, một cái tên là Chiffon thiếu niên lặng yên xuất thế Lôi Thần lại tới, vạn phu mạc địch Không khí thao tú... Đọc truyện