ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thần Khê Băng Phong

  • Tác giả: Thần Khê Băng Phong
    Tà Đạo Tu Tiên Lục
    0 theo dõi | 270 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    - Tà đạo đa tình diệc si tình, Bách vô cấm kỵ dã tu tiên. Dữ mỹ huề thủ tẩu thiên nhai, túng hoành tiêu diêu thiên địa giản. - Tạm dịch: Tà đạo đa tình mà si tình, Tu tiên không phải cấm kị chi. Nắm tay mĩ nhân đi đến chân trời, tung hoành tự tại giữa đất t... Đọc truyện