ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thần Quang Hi Vi

  • Tác giả: Thần Quang Hi Vi
    Liêu Đổ Satan Lãnh Điện Hạ
    0 theo dõi | 2699 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Uống say tại quán bar cưỡng hôn một cái mỹ nam bốn lần? Mỹ nam vẫn là kinh thành thứ nhất đại hào môn người thừa kế? Tính cách tàn bạo khát máu. . . kiệt ngạo bất tuần, có Satan danh xưng! Đồng thời đối với nữ nhân chán ghét đến cực điểm? Cmn! Biểu hi... Đọc truyện