ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thần Vong Xỉ Hàn

  • Tác giả: Thần Vong Xỉ Hàn
    Demon Father
    0 theo dõi | 20 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Tên gốc: Ác ma giáo phụ Dịch giả: Sabi-chan Thể loại: Đam mỹ, phương tây lãng mạn, 2 cp, cường cường, niên hạ Pairing: Christian Morrison x Dominique Montale, Scott Singh x Wolfgang Schiller. Bản gốc: 74 chương hoàn. Văn án: Dominique phát hiện cha cậu đột nhiên mất t... Đọc truyện