ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thủ Ác Thốn Quan Xích

  • Tác giả: Thủ Ác Thốn Quan Xích
    Khi Bác Sĩ Mở Hack
    2 theo dõi | 1513 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Ngươi là một tên thu nhập một tháng 2000 tiểu (nghèo) bác sĩ, chịu đủ sinh hoạt áp lực cùng tàn phá! Thế nhưng là, ngày nào đó tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện tự mình mở hack. . . Ngươi muốn làm một đài ruột thừa giải phẫu, thế là mở bụng dò xét: Ngư... Đọc truyện