ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thủy Bình Diện

  • Tác giả: Thủy Bình Diện
    La Bàn Vận Mệnh
    1 theo dõi | 897 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Giới Thiệu Truyện: - Bạn nghĩ sao khi một ngày kia bạn có cơ hội biến những điều ước của mình thành hiện thực? Dương Thiên Vấn sau khi nhặt được một cái la bàn mà không ngờ đó là một cái la bàn vận mệnh, cái la bàn đã thay đổi vận mệnh cuộc đời của anh ... Đọc truyện