ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thủy Thiện

 • Tác giả: Thủy Thiện
  SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT YÊU
  0 theo dõi | 175 Chương
  Tác giả: Thủy Thiện
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Truyện thuộc thể loại đô thị hài hước thuần túy, nên sẽ không có nhiều pha đấu sức đấu trí... Theo lối đọc để giải trí đúng nghĩa. Nó như một cuốn truyện cười, nay buồn đọc để cười thật vui, mai lại quên đi rồi vài ngày sau đọc lại vẫn còn có thể b... Đọc truyện