ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thủy Vu Mộng

 • Tác giả: Thủy Vu Mộng
  Bất Diệt Chiến Thần
  0 theo dõi | 3689 Chương
  Tác giả: Thủy Vu Mộng
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Năm năm trước, hắn tại đế đô, được vinh dự vạn năm không ra yêu nghiệt. Năm năm sau, hắn tại một cái trấn nhỏ nghịch thế quật khởi, khống chế sáu chữ thần quyết, mở ra vô thượng chiến hồn, mang theo tuyệt thế Lang Vương, giết ra một đầu Chiến Thần con ... Đọc truyện