ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thử Nghiệm Tiểu Bạch Thử

  • Tác giả: Thử Nghiệm Tiểu Bạch Thử
    Đan Hoàng Võ Đế
    0 theo dõi | 2095 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Mười vạn áo trắng nâng đao trấn Thiên môn! Trăm vạn ác quỷ nhấc quan tài chiến Côn Luân! Mũ phượng khăn quàng vai, huyết y khô nhan, Cốt Đăng huyết chiếu sáng luân hồi! Ngàn năm trước, nhất đại Thần Hoàng tại Bách Tộc chiến trường huyết chiến xưng bá, kha... Đọc truyện