ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thực Nghiệm Tiểu Bạch Thử

  • Tác giả: Thực Nghiệm Tiểu Bạch Thử
    Đan Hoàng Võ Đế
    0 theo dõi | 657 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    100. 000 áo trắng nâng đao trấn thiên môn! Trăm vạn Ác Quỷ nhấc quan tài chiến Côn Lôn! Mũ phượng khăn quàng vai, huyết y khô nhan, đèn xương nến máu chiếu luân hồi! Ngàn năm trước, một đời Thần Hoàng tại Bách Tộc chiến trường huyết chiến xưng bá, khai phá... Đọc truyện