ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thanh Thái Bạch

  • Tác giả: Thanh Thái Bạch
    Ta Có Thể Một Khóa Tu Luyện
    3 theo dõi | 866 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    【 phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Ta có thể một khóa tu luyện 】 tu luyện thiên phú phế nhất vật? Không quan trọng, ta có một khóa tu luyện hệ thống, 1 phút tuần hoàn một lần tiểu chu thiên, 1 giờ tuần hoàn một lần đại chu thiên, 24 giờ tự độ... Đọc truyện