ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thanh Thạch Tế Ngữ

  • Tác giả: Thanh Thạch Tế Ngữ
    Vũ Thần Chi Lộ
    1 theo dõi | 1632 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Mọt game chuyển kiếp dị giới, thần bí hệ thống đột nhiên hạ xuống! Từ nay, củi mục hoa lệ biến thân, bắt đầu diễn dịch lần lượt chấn nhiếp nhân tâm kỳ tích! Đứng đầu công pháp? Tuyệt thế vũ khí? Khuynh thành mỹ nữ? Võ đạo đỉnh phong? Ở Võ Thần h... Đọc truyện