ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thanh Ti Hoàng Diệp

  • Tác giả: Thanh Ti Hoàng Diệp
    Vô Tẫn Võ Hồn Truyền Thừa
    0 theo dõi | 357 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Trên địa cầu một cái bình thường võ hiệp mê, trong lúc vô tình đạt được chí bảo võ hồn truyền thừa bảo giám, lấy cửu thế số mệnh, cuối cùng rồi sẽ bảo giám thức tỉnh. Cửu thế tai ách sau, thứ mười thế, hắn đem đúc ra thế nào huy hoàng đây! Võ c... Đọc truyện