ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thao Lang

 • Tác giả: Thao Lang
  Quan Môn
  0 theo dõi | 1172 Chương
  Tác giả: Thao Lang
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Tại một thời gian nào đó, trong văn phòng quản lý “Tam phản – Phản xuyên việt – Phản trọng sinh – Phản dị năng ” của thời không. - Tuy cậu là hồng tam đại nhưng điều kiện bản thân quá kém, không có nhiều không gian phát triển. Viên cán sự gõ gõ ngón tay l... Đọc truyện