ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thiên Ý Lưu Hương

  • Tác giả: Thiên Ý Lưu Hương
    Chí Tôn Thần Ma
    1 theo dõi | 1388 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Thần Vũ Đại Lục , dương võ kính thần . Một đời thiên kiêu , Võ thánh trọng sinh . Thái nhất chân thủy , luyện thể nhập đạo . Quyền lay trời đất , chân đạp thiên kiêu . Tuyệt thế thiên đế , vạn pháp thành không . "Có dũng khí coi rẻ ca nhân , hết thảy đập chết... Đọc truyện