ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thiên Chi Nhất Mạch

  • Tác giả: Thiên Chi Nhất Mạch
    Trò Chơi Thợ Săn Quái Vật
    0 theo dõi | 1850 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Tùy ý tự nhiên cảm xúc mạnh mẽ trò chơi đời người, đánh vỡ thực tế khung vô tận ảo tưởng! Ta không khao khát giàu có và danh vọng, địa vị cùng quyền lợi Ta muốn 1 con đen nhánh như đêm nhanh như nhanh gió ngựa tốt Ta muốn một cái sáng như ánh trăng lợi... Đọc truyện