ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thiên Hạ Thanh Không

  • Tác giả: Thiên Hạ Thanh Không
    Vạn Cổ Đệ Nhất Đế
    0 theo dõi | 590 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Cửu thiên thập địa, vạn cổ đệ nhất! Một cái đứng ở chín tầng trời, bễ nghễ chúng sinh nam nhân truyện xưa. Cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Thông Huyền, Linh Phôi, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Phản Hư, Hợp Đạo, Đại Thừa. Phàm cảnh, Linh cảnh, Tông cả... Đọc truyện