ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thiên Quốc Nan Dân

  • Tác giả: Thiên Quốc Nan Dân
    Chung Cực Phong Ấn Sư
    2 theo dõi | 476 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Thần cấp phong ấn sư theo Ma Thần điện trộm được phong ấn chung cực nghĩa sâu xa La Thiên Bảo Điển, ai biết tại mở ra trong nháy mắt bị bạch quang xuyên thấu thân thể, linh hồn xuyên việt đến một cái Đoạn gia tư chất bình thường thiếu gia trên người.  Kiế... Đọc truyện