ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thiển Mộ Lưu Hương

  • Tác giả: Thiển Mộ Lưu Hương
    Hokage Chi Bãi Rác
    0 theo dõi | 4137 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    ( B.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm: Hokage chi bãi rác ) bất hạnh, vẫn là may mắn. Đi vào Hokage thế giới, không có hệ thống, không có cửa hàng. Vẻn vẹn bổ sung một cái bãi rác, đây coi là chuyện gì xảy ra! Không cần phải gấp gáp, này bãi rác không ph... Đọc truyện