ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thiện Lương Mật Phong

  • Tác giả: Thiện Lương Mật Phong
    Tu La Vũ Thần
    2 theo dõi | 834 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Luận tiềm lực, không tính thiên tài, có thể Huyền công võ kỹ, đều có thể vô sự tự thông. Luận mị lực, thiên kim tiểu thư tính là gì, yêu nữ Thánh nữ, đều yêu ta muốn ngừng mà không được. Luận thực lực , mặc cho ngươi có ngàn vạn chí bảo, nhưng địn... Đọc truyện