ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thuần Tình Tê Lợi Ca

  • Tác giả: Thuần Tình Tê Lợi Ca
    Độc Bộ Tiêu Dao
    0 theo dõi | 940 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Người tham luyến hồng trần, không cầu thành tiên, không cầu thành Phật. Chỉ cầu thế gian phồn hoa, ngươi ta mạnh khỏe. Nhưng nếu thiên địa bất nhân, Thần Phật tham lam. Ta chỉ có giận mà rút kiếm, chém ra một cái vũ trụ mênh mông, có thể độc bộ chi, tiêu... Đọc truyện