ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thuyên Thạch

 • Tác giả: Thuyên Thạch
  Hồi Hương
  0 theo dõi | 399 Chương
  Tác giả: Thuyên Thạch
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Tuổi gần trung niên Biên Thụy chán ghét thành phố lớn sinh hoạt, nghĩ tới bình thường thời gian. Về quê nhà, trồng vài mẫu đất, không có việc gì chăm sóc vườn rau xanh. Vui vẻ thời điểm chơi đàn cổ, vẽ một hai bức tranh, tâm tình buồn bực thời điểm thì cư... Đọc truyện