ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tiêu tiềm

 • Tác giả: Tiêu tiềm
  Siêu Phàm Truyện
  0 theo dõi | 1111 Chương
  Tác giả: Tiêu tiềm
  Trạng thái: Còn Tiếp
  *Nhận xét: Nhà có điều kiện cứ đem ra mà dùng ***Cảnh giới: (đều có ba giai đoạn sơ - trung - hậu - viên mãn) - luyện khí kì - trúc cơ kì - Kết đan kì - Nguyên anh kì - Phân thần kì - Hợp thể kì -> độ kiếp thất bại -> tán tiên Tán tiên qua 9 lần độ kiếp-> ... Đọc truyện