ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tiểu Giáo Chủ

  • Tác giả: Tiểu Giáo Chủ
    Tam Giới Hồng Bao Quần
    0 theo dõi | 4051 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Thiên Địa Nhân tam giới, Tiên Yêu Quỷ tam tộc, đều gia nhập một cái hồng bao quần! Thái Thượng Lão Quân rút Ngọc Khê! Diêm Vương đại thần mê cay đầu! Như ý lông khỉ nhổ khoan khoái! Hao Thiên Khuyển đồ ăn cho chó nhất nghịch thiên! Vi Tiểu Bảo thần kỹ? Dung ma... Đọc truyện