ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tiểu Long Quyển Phong

  • Tác giả: Tiểu Long Quyển Phong
    Võ Nghịch Cửu Thiên
    0 theo dõi | 685 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    TRUYỆN ĐÃ CÓ TRUYỆN TRANH! Thân phụ nghịch thiên huyết mạch, cầm trong tay khát máu cuồng kiếm, truy tìm các trưởng bối tung tích, làm đại lục cường hào Long gia con cháu, Long Chấn Vũ cái này non nớt thiếu niên dần dần trưởng thành, phụ mẫu bí ẩn dần dần xuất h... Đọc truyện