ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu

  • Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu
    Ta Một Ngày Có 48 Giờ
    0 theo dõi | 1217 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Một tháng trước Trương Hằng phát hiện mình thời gian một ngày nhiều hơn 24 tiếng, cùng lúc đó hắn cũng bị cuốn vào đến một trận trò chơi nguy hiểm bên trong... Vô hạn lưu, nhẹ nhõm hướng. NVC phải tự học luyện tập kĩ năng, khi nào đủ điều kiện thì mới ... Đọc truyện