ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tinh Thần Vẫn Lạc

  • Tác giả: Tinh Thần Vẫn Lạc
    Vũ Ngạo Cửu Tiêu
    0 theo dõi | 5200 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Thiên Vũ Đại Lục, cường giả vi tôn! Thiếu niên Sở Hiên mang theo nghịch thiên kỳ thư mà đến, hóa thân một gã phế vật thiếu tông chủ, bởi vậy bắt đầu, tạo nên một đời yêu nghiệt truyền kỳ! Dùng Chư Thiên cường giả máu tươi trải đường, dùng vạn gi... Đọc truyện