ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Toàn Châm Giáo Chủ

  • Tác giả: Toàn Châm Giáo Chủ
    Vật Phẩm Của Ta Có Thể Thăng Cấp
    0 theo dõi | 365 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Ngươi phát hiện linh khí khôi phục. Ngươi thu hoạch được dị năng: Vật phẩm thăng cấp Ngươi chế tạo ra máy móc xương vỏ ngoài. Ngươi chế tạo ra kim thủ chỉ: Mạnh nhất học bá hệ thống. ... Khoa huyễn, khoa học ảo tưởng, nhưng hiện tại trong đó mộ... Đọc truyện