ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Trúc Thứ Vô Phong

  • Tác giả: Trúc Thứ Vô Phong
    Lợi Hại Ta Người Nguyên Thủy
    1 theo dõi | 865 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Trọng sinh đến xã hội nguyên thuỷ, ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ? Diệp Hi trọng sinh, hắn trong lòng lại có một vạn đầu thảo nê mã ở lao nhanh. Thạch thán kỷ cự trùng, Jurassic khủng long, cổ gần kỷ mãnh thú, đây là cái nào thời không nguyên thủy th... Đọc truyện