ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Trư Thỏ Đồng Miên

  • Tác giả: Trư Thỏ Đồng Miên
    Võng Du chi Tam Giới Tối Cường
    0 theo dõi | 862 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Địa Cầu lịch 3250 năm 3 tháng, một khoản khiếp sợ thiên hạ giả lập thế giới được xuất bản, ( Tam Giới ) là một khoản do toàn cầu hơn một trăm cái quốc gia chính phủ, giảm bớt toàn cầu ngày càng nghiêm trọng vào nghề áp lực, tiến tới khai phá đi ra giả lập... Đọc truyện