ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Trương Gia Tam thúc

  • Tác giả: Trương Gia Tam thúc
    Dị Năng Tiểu Thần Nông
    0 theo dõi | 6628 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Tiểu tiểu nông dân đến kỳ ngộ, y thuật kinh người công phu cao thâm. Chủng điền chủng thái chủng dược tài, luyện công luyện đan luyện trường sinh. Mỹ nữ dồn dập kéo đến, xinh đẹp hoa khôi, anh tuấn uy vũ cảnh sát, vũ mị lãnh đạo mỹ nhân, gợi cảm mỹ nữ t... Đọc truyện