ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Trương Mục Chi

  • Tác giả: Trương Mục Chi
    Thần Võ Chiến Vương
    0 theo dõi | 4520 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Chúng Thần đại chiến, thắng bại không phân, chỉ lưu lại thiên sang bách khổng thiên địa. Ngàn vạn năm thời gian, Chiến Thần chi hồn trong phế tích thành lập lên tân thế giới. Chín đời luân hồi, toàn tâm toàn ý, chỉ vì một cái niềm tin. Thiếu niên cầm trong... Đọc truyện