ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Trầm Du

 • Tác giả: Trầm Du
  Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
  0 theo dõi | 308 Chương
  Tác giả: Trầm Du
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Thể loại: Xuyên không, ngọt văn, sủng Không đủ đẹp có thể cố gắng cải tạo, Đó  thái tử là giả chết, Nàng hoàn toàn có thể làm hồng hạnh xuất tường, Sao “Gian phu” nàng muốn tìm lại chính là thái tử phu quân của nàng giả trang ? 囧囧 cô gái xuy... Đọc truyện