ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Trần Linh

 • Tác giả: Trần Linh
  Gặp Nhau Chưa Chắc Đã Là Hữu Duyên
  0 theo dõi | 10 Chương
  Tác giả: Trần Linh
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Thể loại : SE ( có thể hiểu theo một cách khác là OE), hợp đồng hôn nhân, tra nam, ngược tâm ngược thân Một mẩu truyện ngắn do chính tay mình viết... Đọc truyện
 • Tác giả: Trần Linh
  Ngộ Nhận
  0 theo dõi | 15 Chương
  Tác giả: Trần Linh
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Thể loại : HE, tra nam, nam nữ tự ngược nhau, hợp đồng hôn nhân Một mẩu truyện ngắn do chính tay mình viết... Đọc truyện