ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Trần Nguyệt Vân

  • Tác giả: Trần Nguyệt Vân
    Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên
    0 theo dõi | 28 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Thiên Đế là rồng, Thiên Hậu là phụng, vậy kết tinh giữa bọn họ sẽ như thế nào? Xin thưa, điều đó vẫn còn là bí ẩn, vì Thiên Hậu sinh hạ một quả trứng! Tiên thai vẫn chưa chịu phá vỏ ra ngoài, còn nằm trong trứng. Thiên Đế, Thiên Hậu cũng không dám vộ... Đọc truyện