ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Trang Tất Phàm

 • Tác giả: Trang Tất Phàm
  Chư Thiên Ký
  1 theo dõi | 1952 Chương
  Tác giả: Trang Tất Phàm
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Chư thiên vạn giới trong lúc đó, có một nơi tên là La Phù thế giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật trăm tỉ tỉ sinh linh, liền ở này 20 vạn năm một lần sinh diệt ở trong trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngớt, mãi đến tận 1 năm này, m... Đọc truyện