ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tuế Tuế Thiên

  • Tác giả: Tuế Tuế Thiên
    Nuôi Dưỡng Nhân Vật Nhân Vật Phản Diện
    0 theo dõi | 139 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Tác giả:Tuế Tuế Thiên Editor: Shmily Vì Tiễn Ý Ý xuyên qua sách nên mới biết được thế giới này sẽ diễn biến như thế nào. Cũng như thiếu niên nhìn âm u, lại có vẻ nghèo túng trước mặt này, thật ra sau này chính là đại boss phản diện lớn nhất trong truyện.... Đọc truyện