ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tuyết Tham

 • Tác giả: Tuyết Tham
  Vạn Cổ Sát Đế
  0 theo dõi | 4137 Chương
  Tác giả: Tuyết Tham
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Giết , không chứa từ bi chi niệm , không nắm giữ phụ nữ chi tâm . Đế Vương giận dữ , thây người nằm xuống trăm vạn . Lại nhìn , một người một chó , lao ra Đại Hoang , thần cản giết thần , phật cản giết phật!... Đọc truyện