ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Vô Địch Tái Lãng

  • Tác giả: Vô Địch Tái Lãng
    Đồ Nhi, Vi Sư Không Xuống Núi
    3 theo dõi | 425 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    « B.faloo mạng tiểu thuyết A cấp ký hợp đồng tiểu thuyết: Đồ nhi, vi sư không xuống núi » Tu Thần xuyên việt đến huyền huyễn, giác tỉnh vô địch lĩnh vực hệ thống, tại lĩnh vực trong phạm vi hắn chính là vô địch! Cái hệ thống này còn có thể thông qua làm... Đọc truyện