ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Vô Địch Tiểu Bối

  • Tác giả: Vô Địch Tiểu Bối
    Vũ Phá Cửu Hoang
    0 theo dõi | 5149 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Chân Linh đại lục, thiên kiêu đương thời, yêu nghiệt tranh phong, Vương Giả thét dài nhưng Lạc Tinh Thần, Hoàng Giả lật tay nhưng che không trung. Xuất thân thấp hèn thiếu niên Tiêu Diệp, đến Viễn Cổ Truyền Thừa, từ đó võ cực thiên hạ, quét ngang vạn địch, chiế... Đọc truyện