ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Vô Lương Đạo Trưởng

  • Tác giả: Vô Lương Đạo Trưởng
    Cực Phẩm Hộ Hoa Tiểu Thôn Y
    0 theo dõi | 2560 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Sơn thôn thiếu niên học nghệ trở về, đạo thuật cái thế, y thuật vô song! Lại bị gia gia cưỡng ép lệnh cưỡng chế trợ giúp người đẹp thôn quan, dẫn thôn dân làm giàu. Làm sao người đẹp thôn quan tính cách bá đạo chanh chua, chỉ có thể mặc cho người đẹp bày... Đọc truyện