ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Vĩnh Hằng Chi Hỏa

  • Tác giả: Vĩnh Hằng Chi Hỏa
    Nho Đạo Chí Thành
    0 theo dõi | 3309 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Đây là một cái người đọc sách nắm giữ thiên địa lực lượng thế giới . Tài khí trong người , thơ có thể giết địch , từ có thể diệt quân , văn chương an thiên hạ . Tú tài cử bút , chỉ thượng đàm binh; Cử nhân giết địch , xuất khẩu thành chương; Tiến ... Đọc truyện