ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ

  • Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ
    Băng Tiên Nghịch Đạo
    0 theo dõi | 2276 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Cổ lão Hồng Hoang Đại Lục, mai táng bao nhiêu bí mật. Đã từng Tiên Đạo Văn Minh đã chết đi, mà bây giờ là khoa học kỹ thuật hoành hành thời đại! Có cường hãn Thiên Khung chiến giáp, động một tí Đồ Thần Diệt Ma; có Hám Thế Thời Không cứ điểm, phai mờ Thánh ... Đọc truyện