ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Vũ Thủy

 • Tác giả: Vũ Thủy
  Mạt Thế Siêu Cấp Thương Nhân
  2 theo dõi | 536 Chương
  Tác giả: Vũ Thủy
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Mạt Thế Siêu Cấp Thương Nhân giới thiệu tóm tắt ta chỉ là một tên phổ thông thương nhân, chức trách của ta, chính là đem hai cái thời không thương phẩm lẫn nhau buôn bán. Tận thế lương thực, Như Đồng vàng bình thường quý giá, cái này đương nhiên không thể th... Đọc truyện