ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Vương Tiểu Man

  • Tác giả: Vương Tiểu Man
    Cuồng Đồ Tu Tiên
    1 theo dõi | 4385 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Truyện thuộc thể loại hài hước dựa trên trụ cột tu luyện, nhân vân chính xuất phát từ tên lưu manh nhưng là "lưu manh phải có văn hóa của lưu manh" - trích lời nhân vật chính. Nhân vật chính không phải đùng một cái trở thành siêu nhân mà phải trải qua nhiều gian kh... Đọc truyện