ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Vật Tiểu Ngộ

  • Tác giả: Vật Tiểu Ngộ
    Trở Lại Địa Cầu Làm Thần Côn
    1 theo dõi | 1866 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Hắn, đã từng mất tích tám năm. Nhưng không có người nghĩ đến, hắn là xuyên qua đến dị giới, đồng thời tu luyện tám ngàn năm! Hắn, ngoặt chạy hào môn thiên kim. Nhưng không có người nghĩ đến, hắn tại ngoặt chạy thiên kim đồng thời, thuận tiện diệt ngườ... Đọc truyện