ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Vi Tình Thành Si

  • Tác giả: Vi Tình Thành Si
    Chơi Hỏng Thế Giới Thả Câu Giả
    0 theo dõi | 773 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Ta gọi Giang Bác, ta có một cái hệ thống. Thông qua cái hệ thống này, ta câu được qua mạng lưới tiền tệ, đồ cổ, ngàn năm nhân sâm núi, hoàng kim, tương lai đầu tư tin tức, tài liệu trân quý, tiến hóa chất keo, công nghệ cao kỹ thuật. . . Ta mở một công ty, li... Đọc truyện