ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Xà Thôn Kình

 • Tác giả: Xà Thôn Kình
  Thông Thiên Đại Thánh
  0 theo dõi | 1195 Chương
  Tác giả: Xà Thôn Kình
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Giới Thiệu Truyện - Thiết quyền vô địch, song chùy hoành thiên hạ! Sau khi Tiểu Báo Tử xuyên việt, chỉ lấy những thứ nên cầm, chỉ làm chuyện nên làm. Tuyệt đối không đi gánh trách nhiệm quá nặng, cũng không làm những chuyện không thuộc nghĩa vụ. - Cái gọi là... Đọc truyện