ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Xích Diễm Thánh Ca

  • Tác giả: Xích Diễm Thánh Ca
    Cực Phẩm Thấu Thị
    0 theo dõi | 4268 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Tỉnh Chưởng Thiên Hạ Quyền, Túy Ngọa Mỹ Nhân Đùi, chính là mỗi một người nam nhân mục tiêu cuối cùng. Một cái bình thường thanh niên, từ một cái lão lừa đảo trong tay đến một kỳ dị thạch đầu , khiến cho người ngạc nhiên là, mượn nhờ thạch đầu, hắn v... Đọc truyện